Regulamin Strony WWW / Sklepu Internetowego

Jeżeli jesteś właścicielem serwisu, strony czy sklepu internetowego zgodnie z prawem musisz zamieścić na swojej stronie odpowiedni regulamin, którego przygotowanie możesz powierzyć naszej firmie.

Czy regulamin jest potrzebny?

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, masz obowiązek zapewnić klientom swojego serwisu czy sklepu, dostęp do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Jest to bardzo ważny element każdego serwisu, który pozwoli zarówno Tobie jak i Twoim klientom uniknąć nieporozumień przy zawieraniu wszelkich transakcji.

Warto pamiętać że w przypadku korzystania z regulaminu który zawiera klauzule niedozwolone narażamy swoją firmę na bardzo poważne konsekwencje. Należą do nich nie tylko wysokie kary finansowe ale także możliwość skierowania sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie XVII Wydział Konkurencji i Konsumentów rozpatruje takie pozwy – a w przypadku przegranej firma zostanie dodana do rejestru firm używających klauzul niedozwolonych, co z pewnością odbije się bardzo negatywnie na jej działalności.

regulamin strony www

Już teraz zamów profesjonalny regulamin dla swojego serwisu!

Co powinien określać regulamin?

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

    wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

    zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Stworzenie regulaminu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, który będzie dopasowany do charakteru i profilu strony i nie będzie zawierał klauzul niedozwolonych ograniczających prawa konsumenta jest sporym wyzwaniem. Dlatego warto zlecić przygotowanie go, komuś kto posiada odpowiednia wiedzę i umiejętności, aby odpowiednio zadbać o swój biznes.

Jeśli dopiero startujesz ze swoim biznesem sprawdź pakiet „Legalne WWW”, który zaopatrzy Cię we wszystkie niezbędne dokumenty!

Przygotujemy dla Ciebie regulamin, który skutecznie zabezpieczy prawa i obowiązki zarówno Twoje jak i Twoich Klientów. Każdy dokument przygotowany przez nasz zespół spełnia wiele wymogów formalnych, aby chronić interesy obu stron uczestniczących w transakcji, gdyż jest on umową na podstawie której realizowane są Twoje usługi.