Jak nadać uprawnienia do Google Analytics.

Instruktaż – krok po kroku:

Google Analytics jest najczęściej wykorzystywaną platformą, która pozwala na śledzenie statystyk strony internetowej. Przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pokazuje, w jaki sposób możesz nadać innym użytkownikom uprawnienia do konta Google Analytics.  Taka opcja jest bardzo przydatna jeśli chcesz udostępnić statystyki nowemu pracownikowi, lub pracownikom agencji SEO z którą współpracujesz. Przekazywanie danych do logowania w postaci loginu i hasła nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, dlatego najlepiej udzielić dostępu bezpośrednio w panelu Google Analytics.

Rodzaje uprawnień:

Każdemu użytkownikowi, w zależności od potrzeb możesz przypisać dowolną ilość uprawnień:

Zarządzanie użytkownikami – pozwala usuwać i dodawać nowych użytkowników, czyli udzielać dostępu innym.

Edycja – pozwala użytkownikowi dodawać, edytować i usuwać konta, usługi, widoki, filtry, ale nie obejmuje zarządzania kontami.

Współpraca – pozwala na wspólna pracę z innym użytkownikiem oraz tworzenie widoku, manipulowanie danymi, korzystanie z tabel przestawnych, edycję.

Odczyt i analiza – pozwala użytkownikowi przeglądać statystyki Google Analytics, tworzyć segmenty czy manipulować danymi. to uprawnienie nie daje możliwości współpracy, edycji danych ani konfiguracji filtrów.

Konto Usługa Widok

Jeżeli udzielisz dostępu do usługi danemu użytkownikowi, otrzyma on dostęp do wszystkich widoków. Natomiast dostęp do konta umożliwi mu dostęp do wszystkich usług i widoków.

Jak nadać uprawnienia dla nowego użytkownika:

Krok 1:

Zaloguj się na konto Google Analytics.

Krok 2:

Wybierz zakładkę ADMINISTRACJA, a następnie ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI (pierwsza kolumna dotyczy zarządzania na poziomie konta, środkowa na poziomie usług, a ostatnia na poziomie widoku).

uprawnienia analytics 1

Krok 3:

W polu na dole uzupełnij adres mailowy użytkownika, któremu chcesz przyznać uprawnienia. Poniżej adresu możesz zaznaczyć opcję: „Powiadom tego użytkownika przez email”, po zaznaczeniu której, otrzyma on wiadomość o przyznanych uprawnieniach. Następnie określ poziom uprawnień z listy po prawej stronie.

uprawnienia analytics 2

Krok 4:

Kliknij przycisk DODAJ i gotowe. Uprawnienia dla nowego użytkownika zostały nadane. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić poziom uprawnień, albo też usunąć danego użytkownika.

uprawnienia analytics 3